MARSVÁROSOK

MARSVÁROSOK

A Marson lehetséges élet felfedezésére irányuló vizsgálatok váratlanul hatalmas lökést kaptak 1976-ban, amikor az első Mars-szonda elérte a vörös bolygót.

A Viking 1. orbitális szonda feladata az volt, hogy felvételeket készítsen és feltérképezze a Mars felszínét, ezekre az információkra ugyanis égetően szükségük volt a kutatóknak ahhoz, hogy megértsék a hozzánk legközelebb eső bolygó rejtélyét.


A térkép segítségül szolgálhatott egy jövőbeli Mars-expedíció legkedvezőbb helyszínének kiválasztásához annak érdekében, hogy elemzésre mintákat kaphassanak a Mars felszínéről. Amikor a kutatásba bevont természettudósok és csillagászok hozzáfogtak a Viking szonda adatainak feldolgozásához, egészen váratlan felfedezést tettek. A bolygó Cynodia régiójában hatalmas, több mint egy kilométer szélességű völgy tűnt elő, amely minden kétséget kizáróan emberi arc mintázatát mutatta.

A felvétel alapos vizsgálata után a NASA szakértői azt nyilatkozták, hogy ez teljesen véletlenszerű alakzat, amelynek semmilyen természettudományos jelentősége nincs. A képet ezzel a megállapítással hozták nyilvánosságra.

loading...

Természetesen voltak, akiket ez a magyarázat nem elégített ki. Szerintük a Marson látható arc mesterséges alkotás, amelyet értelmes lény hozott létre. Ahhoz, hogy ilyen alakzatot alakítson ki valaki, tisztában kell lennie az emberi arc fiziológiájával, ebből pedig az következik, hogy vagy maguk is emberi lények voltak, vagy bizonyos időpontban kapcsolatban álltak emberi lényekkel.

Ezt az elméletet további olyan kijelentésekkel vélték alátámasztani, hogy a felvételeken más olyan alakzatok is láthatók, amelyek feltehetően szintén nem természeti, hanem mesterséges alkotások. Amellett érvelnek például, hogy az ugyancsak a Cynodia-vidékről készült képeken látható néhány szögletes kiemelkedés piramisok maradványa. Ha ez igaz, akkor ezek az építmények érdekes kapcsolódási pontot jelenthetnek az ókori földi kultúrák és a marsbeli környezet között. Sajnos, a felvételek felbontása nem volt elég nagy ahhoz, hogy pro vagy kontra eldönthető lenne a kérdés.


Lehetséges volna, hogy sok ezer évvel ezelőtt létezett emberi civilizáció, vagy legalábbis emberi tulajdonságokkal bíró lény a Marson? A vita folytatódik. A felvételek mindazonáltal a kutatók érdeklődését is felkeltették a Mars Cynodia régiója iránt.

Az 1990-es évek végén és a 21.század elején készítették elő a Mars részletes feltérképezésének programját, amelynek alapján a Mars szonda 1998-ban és 2001-ben számos felvételt készített a vitatott területről.

Kezdetben úgy tűnt, hogy a NASA szakértőinek álláspontja helyes, és a „Boldog arc” valóban geológiai képződmény. Nem sokkal később azonban újabb elmélet látott napvilágot, mely szerint a felvétel megerősíti, hogy egykori városról van szó, amely egy jégkorszak következtében pusztult el a Mars sarkvidéke közelében.

Bár rengeteg megalapozott vélemény szól amellett, hogy a Marson nincs, és nem is volt élet, sokan vannak – többek között Richard Hoagland amerikai kutató is -, aki a felfedezéseket egy elveszett kultúra bizonyítékaként értelmezik, amely kitágította naprendszerünket, esetleg annak határait is. Érdekes módon a NASA azt az álláspontot képviseli, hogy a végleges döntés kialakításához további kutatásokra van szükség.

Forrás:Rejtelyekszigete

Facebook hozzászólások