AZ ESA SZERINT A PHOBOS EGY IDEGEN, MESTERSÉGES OBJEKTUM

AZ ESA SZERINT A PHOBOS EGY IDEGEN, MESTERSÉGES OBJEKTUM.

Az ESA szerint a Phobos egy idegen, mesterséges objektum

Igazán megdöbbentő, hogy az alábbi hír a főáramlatú médiában szinte egyáltalán nem kapott helyett. Minek nevezhetnénk ezt, ha nem szándékos elhallgatásnak és az emberek tudatlanságban tartásának? No de térjünk a lényegre! Az ESA, vagyis az Európai Űrügynökség – ami nem nagyon mondható komolytalan fantáziálók felelőtlen gyülekezetének – egy tanulmányában megpendíti annak lehetőségét, hogy a Mars egyik holdja, a Phobos talán mesterséges képződmény lehet! De ha ez így van, milyen céllal készítették? És kik?!?

Maga a feltevés egyáltalán nem számít újdonságnak, alternatív kutatók – például a Mars-kutatás felé elkötelezett Richard Hoagland – többször is felhívták a figyelmet a Phobossal kapcsolatos anomáliákra és ezeket megvizsgálva szintén arra a következtetésre jutottak, hogy az égitest nem természetes eredetű. Azonban az, hogy egy tudományos intézmény is hasonló állásfoglalást tesz, igazán egyedülálló!

Az ESA témába vágó tanulmányának rövidített változata megjelent abban a Geophysical Research Letters-ben, ahová szintén nem mindenféle jött-emnt holdkóros szokott publikálni. A tanulmány mondanivalója meglehetősen egyértelmű. A Phobos biztosan nem egy, a Mars által valamikor a távoli múltban befogott aszteroida. Sőt…

"Megvizsgáltunk egymástól független eredményeket a Mars Express Radio Science (MaRS) két alcsoportjától, akik egymástól külön elemezték a Mars Express (MEX) rádió-követési adatait annak meghatározására, hogy a Phobos gravitációs vonzása hogyan hat a MEX űrszondára, ebből nyertünk adatokat a Phobos tömegére vonatkozóan. 


loading...

Az új gravitációs paraméter (GM=0.7127 ± 0.0021 x 10-³ km³/s²) és a Phobos sűrűsége (1876 ± 20 kg / m³) , a test porozitási értékére (30 % ± 5%) nyújt új értelmezhető számításokat, és jobb alapokat a test belső szerkezetét illetően. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a Phobos valószínűleg nagy üregeket tartalmaz. A különböző hipotéziseket megvizsgálva a Phobos származására vonatkozóan megállapítható, hogy a kapott eredmények nincsenek összhangban azzal a feltevéssel, miszerint a hold egy befogott aszteroida."

Ezek után Casey Kazan az ESA egyik alkalmazottja kerek-perec kijelenti, hogy a Phobos minden bizonnyal mesterséges eredetű. Íme a tőle származó pontos idézet:

A hivatalos ESA Phobos weboldalon szereplő konkrét tudományos adatok, több szempontból nézve, erősen támogatták azt az elképzelést, hogy a radarjel, ami visszhangnak tűnt, ami belülről érkezett vissza 'egy hatalmas… mértani… üreges űrhajó'-tól ered. Tény, hogy közvetlen adatok voltak a radarjelekből a belső 3-D geometriai kinézetet megerősítve. Összevetve mindhárom független Mars Express általi képalkotási, belső tömegeloszlási és belső radarképeket, egyetértettek abban, hogy a Phobos részben üreges, geometrikus terekkel a belsejében. Tehát ez azt jelenti, hogy a Phobos mesterséges".

Ezt akár hivatalos bejelentésnek is vehetjük, ami igazolja azt, a többek által már évtizedekkel korábban felvetett lehetőséget, hogy a hold valójában egy idegen civilizáció terméke. 

De mik azok a gondok, amik okán a Phobos az ez irányú gyanakvások kereszttűzébe került? Nos, az égitest egy 25 x 20 x 18 kilométeres képződmény, és alig 5700 km-es távolságban kering a Mars körül, méghozzá geo stacionárius pályán, ami egyetlen, természetes úton létrejött égi kísérőre nem jellemző.

Egyes számítások szerint a phobosnak a Mars gravitációs vonzása okán már réges-régen le kellett volna zuhannia annak felszínére, de mintha valamiféle saját erőtér ebben megakadályozná… 

A Phobos méreteihez viszonyítva a hold tömege meglepően – gyanúsan – csekély, ami arra utal, hogy az üreges kialakítású. Ilyen mértékű üregesség azonban nem fordulhat elő a természetben, még csak ehhez hasonló példáz sem találtak a csillagászok a Naprendszerben. 

Az 1988-ban indult szovjet Phobos-program során a Fobosz-1 a hold közelébe érve egyszerűen eltűnt, azóta sem találják. A Fobosz-2 szintén elveszett, ám az általa készített utolsó képen egy hatalmas, korong alakú árnyék látható a hold felszínén. Ez az árnyék a számítások szerint legalább 2-3 km-es testté lehet, ami a Phobos felett lebegett. 


A Fobosz-2 program főmérnöke, Marina Lavrentyievna Popovics – aki az említett felvételt nyilvánosságra hozta – azt állítja, hogy a szondák eltűnését magyarázó hivatalos állásfoglalások nem a valóságot tükrözik és valamiféle idegen tevékenységet sejt a háttérben. 

A Phobos körül tehát már évtizedek óta gyűlnek a titkok és talányok, de a hivatalos szervezetek, kutatók, tudósok eddig vagy hallgattak, vagy mereven tagadták a hold mesterséges eredetének teóriáját. 

Most azonban megtörni látszik a hallgatás és tagadás fala és az ESA jóvoltából kissé közelebb kerülhetünk az igazsághoz. A naprendszerünkön belül legalább egy, gigantikus mesterséges objektum található, amit nem mi, emberek készítettünk. Ha ebbe a kijelentésbe egy kicsit jobban belegondolunk, meglehetősen érdekes és messzemenő, további következtetésekre juthatunk. – uFO.ZUG

Facebook hozzászólások