AZ ESA SZERINT A PHOBOS EGY IDEGEN, MESTERSÉGES OBJEKTUM

AZ ESA SZERINT A PHOBOS EGY IDEGEN, MESTERSÉGES OBJEKTUM.
loading...

Az ESA szerint a Phobos egy idegen, mesterséges objektum

Igazán megdöbbentő, hogy az alábbi hír a főáramlatú médiában szinte egyáltalán nem kapott helyett. Minek nevezhetnénk ezt, ha nem szándékos elhallgatásnak és az emberek tudatlanságban tartásának? No de térjünk a lényegre! Az ESA, vagyis az Európai Űrügynökség – ami nem nagyon mondható komolytalan fantáziálók felelőtlen gyülekezetének – egy tanulmányában megpendíti annak lehetőségét, hogy a Mars egyik holdja, a Phobos talán mesterséges képződmény lehet! De ha ez így van, milyen céllal készítették? És kik?!?

Maga a feltevés egyáltalán nem számít újdonságnak, alternatív kutatók – például a Mars-kutatás felé elkötelezett Richard Hoagland – többször is felhívták a figyelmet a Phobossal kapcsolatos anomáliákra és ezeket megvizsgálva szintén arra a következtetésre jutottak, hogy az égitest nem természetes eredetű. Azonban az, hogy egy tudományos intézmény is hasonló állásfoglalást tesz, igazán egyedülálló!

Az ESA témába vágó tanulmányának rövidített változata megjelent abban a Geophysical Research Letters-ben, ahová szintén nem mindenféle jött-emnt holdkóros szokott publikálni. A tanulmány mondanivalója meglehetősen egyértelmű. A Phobos biztosan nem egy, a Mars által valamikor a távoli múltban befogott aszteroida. Sőt…

"Megvizsgáltunk egymástól független eredményeket a Mars Express Radio Science (MaRS) két alcsoportjától, akik egymástól külön elemezték a Mars Express (MEX) rádió-követési adatait annak meghatározására, hogy a Phobos gravitációs vonzása hogyan hat a MEX űrszondára, ebből nyertünk adatokat a Phobos tömegére vonatkozóan. 


loading...

Az új gravitációs paraméter (GM=0.7127 ± 0.0021 x 10-³ km³/s²) és a Phobos sűrűsége (1876 ± 20 kg / m³) , a test porozitási értékére (30 % ± 5%) nyújt új értelmezhető számításokat, és jobb alapokat a test belső szerkezetét illetően. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a Phobos valószínűleg nagy üregeket tartalmaz. A különböző hipotéziseket megvizsgálva a Phobos származására vonatkozóan megállapítható, hogy a kapott eredmények nincsenek összhangban azzal a feltevéssel, miszerint a hold egy befogott aszteroida."

Ezek után Casey Kazan az ESA egyik alkalmazottja kerek-perec kijelenti, hogy a Phobos minden bizonnyal mesterséges eredetű. Íme a tőle származó pontos idézet:

A hivatalos ESA Phobos weboldalon szereplő konkrét tudományos adatok, több szempontból nézve, erősen támogatták azt az elképzelést, hogy a radarjel, ami visszhangnak tűnt, ami belülről érkezett vissza 'egy hatalmas… mértani… üreges űrhajó'-tól ered. Tény, hogy közvetlen adatok voltak a radarjelekből a belső 3-D geometriai kinézetet megerősítve. Összevetve mindhárom független Mars Express általi képalkotási, belső tömegeloszlási és belső radarképeket, egyetértettek abban, hogy a Phobos részben üreges, geometrikus terekkel a belsejében. Tehát ez azt jelenti, hogy a Phobos mesterséges".

Ezt akár hivatalos bejelentésnek is vehetjük, ami igazolja azt, a többek által már évtizedekkel korábban felvetett lehetőséget, hogy a hold valójában egy idegen civilizáció terméke. 

De mik azok a gondok, amik okán a Phobos az ez irányú gyanakvások kereszttűzébe került? Nos, az égitest egy 25 x 20 x 18 kilométeres képződmény, és alig 5700 km-es távolságban kering a Mars körül, méghozzá geo stacionárius pályán, ami egyetlen, természetes úton létrejött égi kísérőre nem jellemző.

Egyes számítások szerint a phobosnak a Mars gravitációs vonzása okán már réges-régen le kellett volna zuhannia annak felszínére, de mintha valamiféle saját erőtér ebben megakadályozná… 

A Phobos méreteihez viszonyítva a hold tömege meglepően – gyanúsan – csekély, ami arra utal, hogy az üreges kialakítású. Ilyen mértékű üregesség azonban nem fordulhat elő a természetben, még csak ehhez hasonló példáz sem találtak a csillagászok a Naprendszerben. 

Az 1988-ban indult szovjet Phobos-program során a Fobosz-1 a hold közelébe érve egyszerűen eltűnt, azóta sem találják. A Fobosz-2 szintén elveszett, ám az általa készített utolsó képen egy hatalmas, korong alakú árnyék látható a hold felszínén. Ez az árnyék a számítások szerint legalább 2-3 km-es testté lehet, ami a Phobos felett lebegett. 


A Fobosz-2 program főmérnöke, Marina Lavrentyievna Popovics – aki az említett felvételt nyilvánosságra hozta – azt állítja, hogy a szondák eltűnését magyarázó hivatalos állásfoglalások nem a valóságot tükrözik és valamiféle idegen tevékenységet sejt a háttérben. 

A Phobos körül tehát már évtizedek óta gyűlnek a titkok és talányok, de a hivatalos szervezetek, kutatók, tudósok eddig vagy hallgattak, vagy mereven tagadták a hold mesterséges eredetének teóriáját. 

Most azonban megtörni látszik a hallgatás és tagadás fala és az ESA jóvoltából kissé közelebb kerülhetünk az igazsághoz. A naprendszerünkön belül legalább egy, gigantikus mesterséges objektum található, amit nem mi, emberek készítettünk. Ha ebbe a kijelentésbe egy kicsit jobban belegondolunk, meglehetősen érdekes és messzemenő, további következtetésekre juthatunk. – uFO.ZUG

Read previous post:
MENNYIRE VALÓSAK AZ ÁRNYEMBEREK? TÉNYLEG CSUPÁN ÁRNYAK?
MENNYIRE VALÓSAK AZ ÁRNYEMBEREK? TÉNYLEG CSUPÁN ÁRNYAK?

Egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül az árnyékember jelenség. Vajon mik, vagy kik ők? Szellemek? Interdimenzionális lények? Időutazók? Vagy valami...

REJTÉLYES JELEK AZ ÉGEN + VIDEÓ
REJTÉLYES JELEK AZ ÉGEN + VIDEÓ

Jelenleg egész világunk zaklatott, és komoly események zajlanak világszerte. 2014 június 5-én egy kereszt jelent meg az égen Volgográd felett...

Close